Accountant

ITAA Fiscaal accountant


  • Periodieke input
  • Opmaken financieel plan bij oprichting
  • Btw aangiften
  • Opmaken jaarrekeningen
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Aangifte personenbelastingen
  • Aangifte nalatenschap
  • Diversen
Hulp nodig bij het indienen

van uw personenbelasting?