Adviseur familiebedrijven

Bemiddelingsgericht werken binnen familiebedrijven


  • Op dynamische wijze naar inperking of oplossing van het probleem

  • Met belang aan het zakelijke en het emotionele aspect van het conflict

  • Juridisch steekspel vermijden

  • Conflictbemiddeling

  • Advies bij overdracht en bemiddeling
  • Governance binnen familiebedrijf
  • Communicatie tussen familieleden
  • Fiscale optimalisatie in familiebedrijf
  • Begeleiding en advies inzake erfenissen
Als gecertificeerd "Adviseur Familiebedrijf" adviseert JC Consultancy bij het ontwarren van knopen, met respect voor de eigenheid van iedereen. Zodat uw familie én uw bedrijf weer verder kunnen.


Hebt u een familiebedrijf?

Een bedrijf waar elk familielid ook emotioneel nauw bij betrokken is?

Een bedrijf waarin elke generatie zijn eigen kijk heeft op de toekomst?


Het reilen en zeilen van een familiebedrijf is niet eenvoudig, structureel en emotioneel. Vroeg of laat moet het immers gaan over de overdracht naar een volgende generatie. Dat is meestal niet alleen een kwestie van cijfers en technische uitvoering. Daarom bekijken we niet alleen uw onderneming, maar ook de eigenheid van uw familie.